2019-03-06 11:45:37

Predavanja za roditelje

Predavanja održana u našoj školi:

17.01.2019. za roditelje učenika 8 a i b razreda "CIJEPLJENJE PROTIV HPV-a"

Predavač: dr med. Vlatka Gabrić spec. šk. med. (NZJZ SDŽ, Služba za školsku i adolescensku medicinu)

31.01.2019 za roditelje učenika 5 a i b razreda "SIGURNOST NA INTERNETU I DRUŠTVENIM MREŽAMA"

Predavači: Ante Radoja (PU SDŽ, Odjel za prevenciju) i Katarina Jurić Čolak, prof. psihologije (NZJZ SDŽ, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja)

31.01.2019. za roditelje učenika 6 a i b razreda "ODRASTI (NI)JE LAKO, ZAR NE? i MAH-2"

Predavači: Ante Radoja (PU SDŽ, Odjel za prevenciju) i Katarina Jurić Čolak, prof. psihologije (NZJZ SDŽ, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja)

 

 


Osnovna škola Petra Kružića Klis