2018-11-30 12:00:16

Obavijest-izvanučionička nastava 7. razreda

Osnovna škola Petra Kružića Klis

                       K L I S

 

KLASA: 130-04/18-01/04

URBROJ: 2180-12-01/1-18-7

Klis, 30. studenoga 2018. godine

 

Na temelju članka 14. stavka 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora tri (3) najpovoljnije ponude za organizaciju ekskurzije učenika VII. razreda u školskoj godini 2018./2019. donosi

 

ODLUKU

1.       Izabrane su tri (3) ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika i to:

 

- VIP TRAVEL d.o.o., Split

- ERIDAN putnička agencija, Kaštel Stari

- KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL SPLIT, Split

 

2.   Predstavnici izabranih ponuditelja svoje ponude predstaviti će roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati dana  5. prosinca 2018. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati u prostorijama škole.

 

3.   Svaki predstavnik izabranih ponuditelja ima pravo na 10 minutno predstavljanje ponude. 

 

    Predsjednica Povjerenstva:

     Gordana Čović, prof.

 

 

DOSTAVITI:

1. Svima iz točke 1. ove Odluke

2. Pismohrana, ovdje


Osnovna škola Petra Kružića Klis