2018-11-23 09:51:10

Obavijest-izvanučionička nastava 4. razreda

Osnovna škola Petra Kružića Klis

                       K L I S

KLASA: 130-04/18-01/03

URBROJ: 2180-12-01/1-18-10

Klis, 23. studenoga 2018. godine

Na temelju članka 14. stavka 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora tri (3) najpovoljnije ponude za organizaciju ekskurzije učenika IV. razreda u školskoj godini 2018./2019. donosi

ODLUKU

1.       Izabrane su tri (3) ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika i to:

 

- DESTINATIONS F-TOURS d.o.o., Split 

- PERLA SVJETSKA PUTOVANJA  d.o.o., Imotski

- KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL SPLIT, Split

 

2.   Predstavnici izabranih ponuditelja svoje ponude predstaviti će roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati dana  30. studenoga 2018. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama škole.

 

3.   Svaki predstavnik izabranih ponuditelja ima pravo na 10 minutno predstavljanje ponude. 

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

 

 

           Željana Radić

 

 

DOSTAVITI:

1. Svima iz točke 1. ove Odluke

2. Pismohrana, ovdje


Osnovna škola Petra Kružića Klis