2018-09-06 20:18:50

Početak nastavne godine 2018./2019.

Nastavna godina započet će u ponedjeljak 10.rujna 2018. godine.

U matičnoj školi:

               od 4. do 8. razreda u 8:00 sati

               od 1. do 3. razreda u 11:30 sati.

U područnim školama:

               Konjsko u 8:00 sati

               Prugovo u 8:00 sati

               Klis - Kosa u 9:00 sati.

Autobusi za učenike nižih (1. - 3.) razreda polaze iz Kurtovića i Klis - Kose u 11:00 sati.         

Svima želimo ugodan početak i što uspješniju novu školsku godinu!


Osnovna škola Petra Kružića Klis