2018-09-04 11:29:53

e-Dnevnik

Mole se učitelji koji imaju nejasnoće vezane za e-Dnevnik da se pojave u četvrtak, 6. rujna u učionici informatike u vremenu 08.00-10.00 h gdje će im biti na raspolaganju kolegica Ana Malovan.


Osnovna škola Petra Kružića Klis