2018-07-12 16:20:51

Besplatne knjige i radne bilježnice za učenike osnovnih škola od 1.- 8. razreda

Županija Splitsko dalmatinska financirat će nabavku udžbenika za učenike od  1. - 8. razreda za šk.god. 2018./2019. Županija nabavlja sve udžbenike (bez radnih bilježnica i likovnih mapa) za sve redovne predmete te izborni predmet vjeronauk, a knjige će biti dostavljene u škole.

Osnovna zamisao je da se udžbenici vrate nakon isteka školske godine u školu kako bi ih mogla koristiti iduća generacija učenika.

Što se tiče radnih bilježnica, načelnik Općine Klis, Jakov Vetma, donio je odluku o financiranju radnih bilježnica i drugih materijala za učenike osnovnih škola s područja Općine Klis. S obzirom da je Županija Splitsko dalmatinska preuzela na sebe financiranje udžbenika, Općina Klis će pokriti sve ostale troškove, kako radne bilježnice tako i ostale mape i atlase. 

Na web stranici škole bit će detaljnije informacije kad ih škola dobije.

 

 

 

 

 

 

 


Osnovna škola Petra Kružića Klis