2018-04-10 10:07:44

OBAVIJEST RODITELJIMA PREDŠKOLSKE DJECE

Roditeljski sastanak održat će se 23.4.2018. u 17:30 sati u Matičnoj školi.

Dnevni red:

1. Spremnost za polazak u školu

2. Opis postupka u školi

3. Poticajne aktivnosti

 Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole realizirat će se u Matičnoj školi Petra Kružića Klis u vremenu od 14.5.2018. do 18.5.2018. i u Domu zdravlja Solin (Ambulanta školske medicine - dr. Gabrić) u vremenu od 11.5.2018. do 23.5.2018. prema individualnim terminima djece.

Za dodatne informacije možete se obratiti pedagoginji na telefon 240 - 006.

Ivana Rađa, prof.


Osnovna škola Petra Kružića Klis