2017-07-06 08:59:51

OBAVIJEST O RODITELJSKOM SASTANKU

Roditeljski sastanak za učenike 7.a i 7.b održat će se 23.08.2017. u Matičnoj školi s početkom u 17:30.

Tema: školska ekskurzija 


Osnovna škola Petra Kružića Klis