2016-08-31 18:47:13

POČETAK NASTAVE

Nastavna godina započet će u ponedjeljak 5.rujna 2016. godine.

U matičnoj školi:

               od 4. do 8. razreda u 8:00 sati

               od 1. do 3. razreda u 11:30 sati.

U područnim školama:

               Konjsko u 8:00 sati

               Prugovo u 8:00 sati

               Klis - Kosa u 9:00 sati.

Autobusi za učenike nižih (1. - 3.) razreda polaze iz Kurtovića i Klis - Kose u 11:00 sati.

             

Svima želimo ugodan početak i što uspješniju novu školsku godinu!


Osnovna škola Petra Kružića Klis