2022-06-24 18:40:26

Organizacija dopunskog nastavnog rada u školskoj godini 2021./2022.
Od ponedjeljka 27. lipnja 2022. godine do zaključno 1. srpnja 2022. godine za sve učenike koji na kraju nastavne godine imaju 1 ili 2 negativne ocjene organizira se dopunski nastavni rad prema rasporedu koji se nalazi niže u prilogu.
 
Za učenike putnike biti će organiziran prijevoz na način da je polazak kombija u 7:15 iz Gizdavca prema sljedećim relacijama Prugovo-Broćanac-Grlo-matična škola u Klisu.
 
Ravnatelj:
Neven Tešija, prof.

Osnovna škola Petra Kružića Klis