2021-02-05 10:37:34

UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Obavijest za roditelje

Prijava djece za upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2021./2022. provodit će se u razdoblju od 8. do 17. veljače 2021. elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis. Poveznica PRIJAVA za predupis će biti aktivna u razdoblju od 8. do 17. veljače 2021. godine!

                   OBRAZAC PRIJAVE ZA PREDUPIS

ŠKOLSKI OBVEZNICI SU:

  • djeca rođena od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine
  • djeca kojima je za šk.god. 2020./2021. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole

Iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. za koju roditelji odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole.

Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenom na web stranici Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ. (UPISNO PODRUČJE ŠKOLE)

Na temelju pristiglih i obrađenih prijava, Upravni odjel će utvrditi popis djece školskih obveznika i dostaviti ga stručnim povjerenstvima u osnovnim školama do 1.3.2021.

Roditelj/staratelj obavezno se treba javiti školi u vremenu od 2. do 9. ožujka 2021. radi dogovora o terminu pregleda djeteta.

Djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1.veljače do 15.travnja 2021. kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.

Za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, roditelj/staratelj podnosi zahtjev Upravnom odjelu na Obrascu 6 najkasnije do 31.ožujka 2021. godine. (OBRAZAC 6)

Za dijete kojemu je rješenjem odgođen upis u šk.g. 2020./2021. radi težih oštećenja zdravlja ili ima višestruke teškoće, roditelj/staratelj treba zatražiti privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno podnijeti zahtjev na Obrascu 6 uz dostavu medicinske dokumentacije. ( OBRAZAC 6)

Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole i privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole upućuje se na adresu:

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,

TEHNIČKU KULTURU I SPORT SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Ispostava SOLIN

Zvonimirova 81

SOLIN

i/ili e-mailomprosvjeta-kultura-sport@dalmacija.hr 

Potrebna dokumentacija: OIB, potvrda o pohađanju programa predškole, kopija domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a u slučaju da roditelj iste nema, škola će ih pribaviti elektroničkim putem.

Za odgodu upisa za šk.god 2021./2022. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u online prijavi  označiti: „najava za odgodu upisa“

Više o upisima djece u prvi razred osnovne škole u SDŽ:  Prijava za upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2021./2022.

Ukoliko je roditelju potrebna pomoć vezano za elektronsku prijavu za predupis, molimo da se obratite pedagoginji u školi.


Osnovna škola Petra Kružića Klis