2019-07-01 09:01:15

OBAVIJEST O RODITELJSKOM SASTANKU
Roditeljski sastanak za učenike 7a i 7b razreda održat će se 22.08.2019 ( četvrtak) u 18 h u Matičnoj školi u Klisu.
 
Tema: Školska ekskurzija
 

Osnovna škola Petra Kružića Klis