2019-06-17 11:55:42

Početak dopunskog nastavnog rada

Dopunski nastavni rad počinje u utorak, 18. lipnja, u 8.00 sati.

Prijevoz osiguran: autobus kreće u 7.30 sati.


Osnovna škola Petra Kružića Klis