2019-05-22 12:06:30

Hrvatska kulturna baština

Učenici naše škole su na ovogodišnjem 24. – om  likovno – literarnom  natječaju „ Hrvatska kulturna baština 2019.“ bili jako marljivi i  osvojili su  nagrade i pohvale.

ČESTITAMO SVIM UČENICIMA I NJIHOVIM UČITELJICAMA!

NAGRADE:

LITERARNI RAD

 Rahela Buljubašić , Čolice, 1. r.

 

LIKOVNI RAD:

Anđela Karan, Kliška tvrđava, 5.a r.

POHVALE:

LITERARNI RAD

Cvita Grubišić,  Babina kosa, 5.b r.

 

LIKOVNI RAD

Petra Perić, Kliška tvrđava,6. a

Osnovna škola Petra Kružića Klis