preskoči na sadržaj

Osnovna škola Petra Kružića Klis

Login
Tražilica
Kalendar
« Srpanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

  

Anketa (mala)
Podržavate li provedbu Zdravstvenog odgoja u školama? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurikulum

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor na sjednici održanoj 3. 10. 2019. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća donio je       

 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM

 

OŠ PETRA KRUŽIĆA KLIS

 

 

 
 
 

 

UVOD

 

Upisno područje OŠ Petra Kružića Klis određeno je Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (N.N. 70/11.) a obuhvaća područje općine Klis bez sela Brštanovo i Nisko. Osim djece iz navedenog prostora nastavu u OŠ Petra Kružića Klis polaze djeca iz sela Koprivno u općini Dugopolje i sela Gizdavac u općini Muć. Ukupna površina tog područja je preko 170 000 m2. Nastava na tom području bila je organizirana u 9  škola, koje su zbog malog broja učenika postupno zatvarane. Sada rade Matična škola na Klis-Megdanu te PŠ u Prugovu,  Konjskom i Klis – Kosi, a zatvorene su škole: Korušca, Vučevica, Dugobabe, Bročanac, Klis-Grlo.

Za organizaciju rada u Matičnoj školi, kao i u PŠ Prugovo veliki problem predstavlja udaljenost pojedinih sela od škola i do 25 km, te udaljenost učeničkih domova od polazne stanice autobusa. Neki učenici moraju pješačiti i do 2 km do autobusne stanice u polasku i povratku do škole, što po hladnom i kišnom vremenu nije lako ni ugodno. Slaba prometna povezanost ovog područja s Klisom, te Splitom onemogućava kvalitetniju komunikaciju roditelja s školom, te organizaciju izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

Za djecu iz navedenih sela u kojima su škole zatvorene, organizirana je nastava u PŠ Prugovo i to u tri čista odjeljenja od prvog do trećeg razreda. Učenici se prevoze autobusima poduzeća “Clissa”- Klis. Nakon završenog trećeg razreda učenici autobusima “Clissa”- Klis  putuju u Matičnu školu na Klis-Megdanu. Učenici iz sela Dugobabe, zaseok Rožići, nastavu pohađaju u Matičnoj školi što zbog specifičnog položaja zaseoka otežava organizaciju prijevoza učenika na ovoj relaciji.

Nastava u PŠ Konjsko bila je organizirana je u  kombiniranom odjeljenju za učenike prvog, drugog i trećeg razreda. Sada je organizirana u prvom razredu. Četvrti razred ovi učenici polaze u Matičnoj školi u Klisu.

Nastava u PŠ Klis-Kosa  i ove šk. god. organizirana je u dvorazrednoj kombinaciji i to  prvi i treći razred, te drugi i četvrti razred, odlukom Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Odsjeka za prosvjetu i kulturu. Učenici petog razreda nastavu pohađaju u MŠ.

Školskim kurikulumom utvrđen je dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te druge odgojno - obrazovne programe i projekte.

            Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. Bitne pretpostavke ostvarivanja ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.

            Školski kurikulum  razrađen je po odgojno – obrazovnim područjima, te odvojen po školama i odjeljenjima.

Dostupan je na mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranima za rad i život naše škole.

Sastavnice školskog kurikuluma su teme iz Građanskog odgoja i obrazovanja, kao i Smjernice za rad s potencijalno darovitim učenicima.

 

 

 

 1. STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE

 

KREDA analiza - ODREĐIVANJE PRIORITETNIH PODRUČJA RADA ŠKOLE

 

KREDA analiza

1.  Čime se možemo pohvaliti?

(analizirati i navesti sve dobre strane rada škole)

 • Stručnost i educiranost učitelja
 • Rado prihvaćamo nove učenike i učitelje
 • Otvorenost prema svim suradnicima
 • Opremljenost kabineta
 • Dobri međuljudski odnosi
 • Uspješno prepoznavanje i prihvaćanje učenika s poteškoćama te njihova integracija u školsku sredinu kao i dobro uspostavljeni odnos učenik-roditelj-učitelj
 • Uspješno prepoznavanje učenika sa socijalnim potrebama te senzibilizacija škole pri pomoći u rješavanju njihovih problema
 • Napredak u suradnji s lokalnom zajednicom
 • Pomoć i suradnja sa roditeljima

2.   S kojim se teškoćama svakodnevno

       susrećemo?

(navesti i osvijestiti s kojim se sve teškoćama svakodnevno susrećemo, a koje se odnose na unutrašnji rad i funkcioniranje  škole)

 • Učenici – putnici
 • Loše prehrambene navike učenika
 • Neadekvatan prostor za razne školske aktivnosti (potreba za odvojenom prostorijom čitaonice i knjižnice te odvojenom informatičkom učionicom)
 • Rad u smjenama
 • Organizacija prihvata učenika
 • Nedostatak prostora i sportske dvorane

3.  Koji su naši neiskorišteni resursi?

(navesti koje sve neiskorištene potencijale posjeduje  naša škola) 

 • Školski okoliš
 • Neiskorišteni potencijal djece i učitelja zbog organiziranosti nastave
 • Pomoć roditelja te njihova veća uključenost u ostvarivanju i realiziranju programa
 • Kreativnije i toplije uređenje unutarnjih prostora škole tj.učionica s ciljem približavanja razvojnoj dobi učenika i stvaranja ugodnog poticajno edukativnog okruženja

4.  Što nas koči na putu prema napretku?

(opisati vanjske prepreke koje onemogućuju napredak škole)

 • Financije
 • Nemogućnost pronalaženja sadržaja i tema s kojima bi se škola bavila zbog zadanih okvira Nastavnog plana i programa
 • Česte i neadekvatne promjene pravnih propisa

5.  Što možemo napraviti da budemo još bolji?

(na temelju unutrašnjih karakteristika škole osmisliti što sve možemo učiniti da budemo još bolji)

 • Razvoj komunikacijskih vještina s djecom, učiteljima I roditeljima
 • Educiranje učenika o zdravoj prehrani
 • Aktivniji pristup i uključivanje učitelja za prepoznavanje i razvoj određenih potencijala kod djece
 • Veća angažiranost učitelja za rad s nadarenom djecom
 • Uspostavljanje suradnje s drugim školama te obogaćivanje vlastitih iskustava i znanja

 

6.  Tko nam može pomoći u napretku

        (osobe, institucije…)?

(imenovati institucije, osobe i dr. za koje mislimo da nam mogu pomoći u unaprjeđenju podizanja kvalitete rada  škole)

 • Lokalna zajednica
 • Ministarstvo
 • Sponzori
 • Sindikat
 • Roditelji
 • Stručni suradnici

KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?

Zadovoljni smo kvalitetom naše škole (podcrtajte odgovarajuću ocjenu):

nismo zadovoljni

1

2

3

4

5

potpuno smo zadovoljni

               

U krajnjem desnom stupcu tablice znakom X označite prioritetno područje koje želite unaprijediti u školskoj godini 2019./2020.

 

 

POPIS PODRUČJA UNAPRJEĐENJA

PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

 1. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (razredna nastava)

 

 1. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (predmetna nastava)

 

 1. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (vanjsko vrjednovanje)

 

 1. VRJEDNOVANJE UČENIČKOG NAPRETKA I POSTIGNUĆA

 

 1. INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA/ MEĐUPREDMETNA  

        KORELACIJA

 

 1. PLANIRANJE NASTAVE, POUČAVANJE I UČENJE

 

 1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, DOPUNSKA, DODATNA I IZBORNA 

        NASTAVA

 

 1. PEDAGOŠKE MJERE

 

 1. ODNOS UČENIKA PREMA DRUGIM UČENICIMA I ŠKOLI

X

 1. ODNOS UČENIKA I UČITELJA

 

 1. ODNOS UČITELJA, RODITELJA I ŠKOLE

X

 1. RADNO OZRAČJE

 

 1. ORGANIZACIJA NASTAVE I RADA ŠKOLE

 

 1. OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŠKOLE

 

 1. MATERIJALNI UVJETI RADA I OPREMLJENOST ŠKOLE

 

 1. HIGIJENSKO-ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE MJERE

 

 1. STRUČNA SLUŽBA

 

 1. PODRŠKA UČENICIMA

 

 1. STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA ŠKOLE

 

 1. UKLJUČENOST ŠKOLE U PROJEKTE

 

 1. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

 

 1. Ostalo: UREĐENJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA

X

 

 

 

 

STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE

 

PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

RAZVOJNI CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI

 

DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

1.Uređenje školskog okoliša

Razvijati svijest o važnosti suživota prirode i ljudi

Stvaranje poticajnog estetsko-edukativnog okruženja

Poboljšanje svakodnevnog ozračja za učenike i učitelje i razvijanje odgovornosti potičući aktivnosti koje pridonose uređenju i očuvanju okoliša

Steći naviku pravilnog razvrstavanja otpada

Izrada plana o uređenju okoliša

Određivanje prioriteta za školsku godinu 2019./2020.

Nabava spremnika za papir i plastiku

Radionice s učenicima tijekom sata razrednika na temu razvrstavanja otpada

Suradnja s vanjskim suradnicima

Stručno znanje učitelja

Lipanj 2020.

Učitelji

Povjerenstvo za uređenje okoliša ( koordinatori )

Vanjski suradnici

Foto prikaz trenutnog stanja

Izrađen plan o uređenju okoliša

Početak realizacije mogućeg prioriteta za školsku godinu 2019./2020.

2.Odnos učitelja, roditelja i škole

Više uključiti roditelje u život škole

Kvalitetnijom međusobnom komunikacijom zajednički planirati one aktivnosti u kojima je potrebna uključenost roditelja s ciljem što kvalitetnije realizacije istih

 

Roditelji mogu pomagati u realizaciji izvannastavnih aktivnosti i projekata u školi

Organizirati tematske  radionice, ovisno o uzrastu  s vanjskim suradnicima za roditelje

Suradnja sa školskom liječnicom

 

 Stručno znanje učiteljica i stručnih suradnika,interes roditelja da sudjeluju u zajedničkom radu

Osiguranje sredstava za realizaciju

Lipanj 2020.

Učitelji

Stručna služba

Roditelji

Anketa – povratna informacija o razmišljanjima uključenih roditelja i učenika

Objava na web stranici Škole

Plakati- prikaz projekta

3. Odnos učenika prema drugim učenicima i školi

Poboljšati i razraditi komunikaciju između učenika s ciljem smanjenja međusobnih sukoba te razviti svijest o njihovim dužnostima kao i  pozitivan odnos prema školskoj imovini

Poticati i razvijati socijalne vještine

Sudjelovanje na  tematskim radionicama unutar sata razrednog odjela, tijekom roditeljskih sastanaka, radionica za učenike organizirane od strane vanjskih suradnika

 Stručna literatura, stručno znanje učiteljica, stručnih suradnika,vanjskih suradnika

Lipanj 2020.

Učitelji

Stručna služba

Roditelji

Vanjski suradnici

Statistički prikaz vrsta sukoba početkom školske godine na roditeljskim sastancima, radionice, rezultati na kraju iste školske godine

 
 

 

2. ORGANIZACIJA RADA

 

2.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA
 

UČENICI

O

 

 

 

 

 

ODJEL

UKUPNO

M

Ž

PUTNICI

IME I PREZIME RAZREDNIKA

MATIČNA ŠKOLA: KLIS

 

 

 

 

 

I. razred

18

9

9

14

Željana Radić

II. razred

20

12

8

11

Lidija Radman

III. razred

20

11

9

12

Lada Radić Cvitković

IV. a

25

11

14

18

Linda Milišić

UKUPNO NIŽI RAZREDI

83

43

40

55

 

V. a

19

10

9

13

Zdravko Milišić

V. b

18

9

9

14

Vesna Jukić

VI. a

23

11

12

15

Vedrana Balić

VI. b

18

8

10

18

Marijana Buljan

VII. a

17

8

9

12

Anisija Žižić

VII. b

22

12

10

22

Zorica Pelivan

VIII. a

20

10

10

16

Frano Perković

VIII. b

24

15

9

24

Gordana Čović

UKUPNO VIŠI RAZREDI

161

83

78

134

 

MAT. ŠKOLA - ukupno

244

126

118

189

 

PŠ PRUGOVO

 

 

 

 

 

I. razred

8

5

3

8

Elis Samardžić

II. razred

12

6

6

11

Ivanka Jurić

III. razred

10

6

4

10

Nadana Tešija

PŠ PRUGOVO - ukupno

30

17

13

29

 

PŠ KLIS KOSA

 

 

 

 

 

I.

4

3

1

-

Marjanka Bubić

III (komb.)

3

1

2

-

Marjanka Bubić

II.

8

4

4

-

Julija Bućan

IV. (komb.)

3

1

2

-

Julija Bućan

PŠ KLIS KOSA - ukupno

18

9

9

-

 

PŠ KONJSKO

 

 

 

 

 

I.

1

-

1

-

Vesna Glavina

II.

-

-

-

-

 

III.

-

-

-

-

 

PŠ KONJSKO - ukupno

1

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

293

152

141

218

 

 

 

 

3. JEZGROVNI KURIKULUM
 

Jezgrovni dio za stjecanje temeljnih kompetencija u osnovnoj školi obvezan je i zajednički svim učenicima, izuzev učenika s teškoćama, a određen je nastavnim planom i programom za osnovnu školu (N.N. br.66./2019.)
Kroz realizaciju nastavnog plana i programa učitelji imaju obvezu integrirati međupredmetne teme iz NOK-a.
 

4. DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM

4.1.Izborna nastava
 

Izborna nastava pruža svakom pojedinom učeniku mogućnost izbora nastavnog predmeta iz ponuđenih odgojno – obrazovnih sadržaja u školi. 

Svrha je izborne nastave omogućavanje učeniku da slobodno kreira odgojno –obrazovni proces na način da već usvojena znanja proširi ili, u području koje ga posebno zanima ili za što ima određenu sklonost, produbi.

Sukladno Zakonu o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik izborni predmet koji odabere na početku školske godine mora polaziti do kraja iste. Jedina mogućnost odustajanja od izabranog predmeta izborne nastave jest zahtjev i obrazloženje u pisanom obliku od strane roditelja učenika prema Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

 

U našoj školi učenici mogu odabrati izbornu nastavu iz sljedećih predmeta: vjeronauk, talijanski jezik, informatika.

 

Izborna nastava iz vjeronauka organizirana je za učenike 1. – 8. r. Svaka skupina ima po 2 sata tjedno nastave vjeronauka. Nastava se realizira prema Programu  katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi.

Izborna nastava iz talijanskog jezika organizirana je za učenike  4. – 8. razreda u pet skupina koje se formiraju od učenika istih razreda.

Nastava se izvodi sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu od 2019.g. Svaka skupina učenika ima po 2 sata tjedno.

Izbornom nastavom iz informatike obuhvaćeni su učenici sedmih i osmih razreda. Nastava se realizira  2 sata tjedno po skupini, također prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu iz 2019. g..

 

 

 

5. ŠKOLSKI KURIKULUM


5.1. FAKULTATIVNI NASTAVNI PREDMET

Škola nema organiziranu fakultativnu nastavu.
 

5.2. DOPUNSKA NASTAVA

Dopunski rad predstavlja posebni odgojno-obrazovni program koji se odnosi na učenika  koji ne prati redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njega organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih područja ili više nastavnih predmeta ili samo jednoga nastavnog predmeta. Ovaj oblik nastave služi i kao posebna pomoć djeci građana Republike Hrvatske koji se vraćaju iz inozemstva ili privremeno imaju boravak u Hrvatskoj. Dopunski rad se tada organizira radi bržega prevladavanja odgojno-obrazovnih razlika glede različitih školskih sustava, uspješnijega prilagođavanja novom školskom okruženju, te kao efikasan način prevladavanja jezičnih prepreka u služenju materinjim, odnosno hrvatskim jezikom. Dopunski rad se može organizirati za sve nastavne predmete izuzevši likovnu, glazbenu, tehničku i tjelesnu kulturu i izborne predmete.

U našoj školi dopunska nastava je organizirana za učenike od 5. do 8. razreda iz predmeta hrvatski jezik, engleski jezik i matematika, a za učenike od 1. do 4. razreda iz predmeta hrvatski jezik, engleski jezik i matematika.

 

 

 

5.3. DODATNA NASTAVA

 

Dodatni rad oblik je rada u školi koji se organizira za darovite učenike, s ciljem da učenici koji to žele i imaju za to potrebu, prošire spoznaje o nastavnom predmetu, stvore nova znanja i steknu nove vještine i navike. Za učenike 5. do 8. razreda organizirana je nastava iz predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, matematika. Za učenike 1. do 4. razreda nastava je organizirana iz predmeta engleski jezik i matematika. Uspješnost pohađanja dodatne nastave učenici mogu provjeriti sudjelovanjem na natjecanjima Znanost mladima i natjecanju iz matematike "Klokan".

 

 

 

5.4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi podrazumijevaju učiteljevu slobodu kreiranja odgojno-obrazovnoga rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave.

Izvannastavne aktivnosti obično su povezane s određenim nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Načini i metode realizacije izvannastavnih aktivnosti pretežito su radioničkoga, projektnoga, skupno-istraživačkoga, samoistraživačkog tipa odgojno-obrazovnoga rada, i drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa.

Ovaj oblik aktivnosti organizira se za sve učenike – učenike prosječnih sposobnosti, darovite učenike, učenike koji zaostaju za očekivanom razinom učenja i učenike s posebnim potrebama. Naime, prakticiranje izvannastavnih aktivnosti pretpostavlja samostalnu učeničku odluku o uključivanju, što odražava i njihovo htijenje za većim uspjehom, a pokazuje i veću motivaciju za učenjem u slobodnijim okruženjima poučavanja/učenja.

Sadržaji i područja ostvarivanja izvannastavnih aktivnosti u našoj školi su raznolika. To su:

 

 

 • Abacus soroban
 • Dramska - recitatorska skupina
 • Ekološka skupina
 • Etnološka skupina
 • Informatika
 • Klub mladih tehničara
 • Klub povjesničara
 • Likovna skupina
 • Literarna skupina
 • Novinarska skupina
 • Pjevački zbor
 • ŠŠK - badminton (učenici i učenice)
 • ŠŠK – kros (učenici i učenice)
 • ŠŠK - nogomet (učenice i učenici)
 • ŠŠK – odbojka (učenice)
 • ŠŠK – rukomet (učenici)
 • ŠŠK - stolni tenis (učenici i učenice)
 • ŠŠK - šah (učenici)
 • ŠŠK –košarka (učenici)

 

Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji način sprječavanja društveno neprihvatljivoga ponašanja, a iznimno su poticajni za samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko učenje.

 

 

5.5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

    Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan škole. U izvanučioničku nastavu spadaju: izleti, ekskurzije, odlasci u kina, kazališta, galerije i druge ustanove, terenska nastava, škola u prirodi i drugi slični organizirani oblici poučavanja/učenja izvan škole. Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu. Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine te potiče intelektualna čuvstva. Pri organizaciji ovoga oblika rada valja voditi računa o interesima, mogućnostima i sposobnostima učenika. Izvanučionička nastava treba koristiti mogućnost interdisciplinarnoga povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta. Pogodnost ovoga oblika nastave jest lakše i brže učenje. Važno je temeljito planiranje aktivnosti izvan učionice, s jasno osmišljenim ciljevima i zadaćama, sadržajno i metodički adekvatno pripremljeno. Najčešći oblici izvanučioničke nastave su školski izleti, školske ekskurzije te program poznat kao »škola u prirodi«. Plan i program ovih aktivnosti utvrđuje se godišnjim planom i programom rada škole.

    Školski izlet je poludnevni ili cjelodnevni zajednički odlazak učenika i učitelja u mjestu u kojemu je škola ili izvan njega, a koji organizira i izvodi škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća.

    Školska ekskurzija je višednevno putovanje radi posjeta prirodnim, kulturnim, povijesnim, športskim i tehničkim odredištima izvan sjedišta škole, u skladu s određenim ciljevima i zadaćama škole. Školske ekskurzije mogu trajati najdulje tjedan dana. Razrednik je dužan upoznati roditelje s planom i programom izleta ili ekskurzije prije početka provedbe.

    Škola u prirodi je oblik nastave koji se organizira višednevno na posebno odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima zatvorenoga i otvorenog prostora za poučavanje i učenje. Program Škola u prirodi temelji se na godišnjem nastavnom planu i programu osnovne škole.

 

 

 

5.6. PROJEKTI

 

Projekt (lat.): plan, namjera, nacrt, skica.

 

Za svaki je projekt važno da ima cilj i rezultat, podrazumijeva složeniji zadatak koji se razlaže na jednostavnije, ima određeno trajanje, u pravilu uključuje rad više skupina učenika, te podrazumijeva suradnju i koordinaciju svih sudionika.

 

Ciljevi projektne nastave su: razvijanje sposobnosti za timski rad, razvijanje sposobnosti donošenja odluka, razvijanje kritičkoga odnosa prema vlastitom i tuđem radu, uviđanje nužnosti i svrhovitosti podjele rada, razvijanje sposobnosti planiranja,  razvijanje samostalnosti i odgovornosti u radu, integriranje zajednički dobivenih rezultata.

 

Uloga učitelja:

 • voditelj, organizator i programer odgojno-obrazovnog rada
 • koordinator
 • modelira rad
 • prati i kontrolira postignuća
 • potiče pozitivno ozračje
 • stvara uvjete cjelovitog poučavanja
 • ravnopravan je član tima

 

Uloga učenika:

 • prikuplja podatke
 • upravlja svojim radom
 • uči biti strpljiv
 • aktivan je
 • voditelj je rasprava
 • rješava probleme
 • surađuje sa timom
 • razvija osobnost
 • stvara pozitivnu sliku o sebi
 • zadovoljan zbog osjećaja osobne važnosti

 

 

Izrada učeničkog projekta - koraci:

 1. Izbor teme ili problema
 2. Što o tome već znamo, a što možemo saznati?
 3. Plan istraživanja: tko/što/kako/gdje/kada
 4. Organizacija i provedba - prikupljanje podataka, dokumentiranje
 5. Prikazivanje i interpretiranje rezultata
 6. Zaključci
 7. Prezentacija rada

 

5.7. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

 

Škola u okviru svojih mogućnosti potpomaže sudjelovanje učenika u raznim izvanškolskim aktivnostima, koje se održavaju u prostorijama škole ili negdje drugo. U školi se odvija aktivnost NK „Uskok“ iz Klisa, Odbojkaškog kluba „Dalmacija cement“, Judo kluba“Tempo-Podstrana“ iz Podstrane u sklopu projekta MZOS „Judo u škole“, te taekwondo kluba Pauci.

Učenici pohađaju škole stranih jezika, glazbene škole, aktivni su u ostalim sportskim klubovima, pjevaju u crkvenim zborovima, sviraju u limenoj glazbi Klis-Kosa i sl.

 

 

6. DJECA I UČENICI S POSEBNIM POTREBAMA

 

Ciljevi zadatci:

 

Pružanje pomoći djeci s lakšim teškoćama u razvoju i senzibiliziranje ostalih učenika za njihove potrebe, pomoć i suradnju  

Prilagođavanje  nastavnih oblika, metoda i sredstava rada pojedinačnim potrebama učenika, kako bi se osigurao odgojno-obrazovni uspjeh svakog učenika.

Uvažavanje  predznanja, interesa, iskustva i mogućnosti s obzirom na dijagnosticirane  teškoće učenika

Pri praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama primjenjivati različite vrste ocjenjivanja s obzirom na odgojno-obrazovne ciljeve .                                                                            

Redovito pratiti učenikov napredak  u učenju,  razvoju i ponašanju i to u odnosu na samoga sebe  zbog potrebe interveniranja i odabira načina daljnjega razvoja i poboljšanja.

 

7. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA ŠKOLSKOG KURIKULUMA

 

Praćenje i vrednovanje ostvarivanja školskog kurikuluma odvija se na dva načina i to vanjskim vrednovanjem i samovrjednovanjem.

Vanjsko vrednovanje odvija se na više načina:

 1. Vrednovanje koje provodi NCVVO
 2. Rezultatima koje će učenici postići na raznim natjecanjima, kvizovima i sl.

 

Samovrjednovanje je proces trajnoga praćenja, analiziranja i procjenjivanja rada odgojno obrazovne ustanove i svih čimbenika koji ju takvom sačinjavaju, a provode ga škole.

Samovrjednovanje polazi od zamisli da svi koji sudjeluju u odgojno-obrazovnomu radu u školama najbolje poznaju prilike u njima, da su najpozvaniji za pronalaženje jakih strana svojih ustanova i mogućih nedostataka, ali također pretpostavlja da zajedničkim djelovanjem mogu utvrditi, a potom i ostvariti, ciljeve bitne za unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnoga rada. U proces samovrjednovanja potrebno je, osim djelatnika predškolskih i školskih ustanova, uključiti i učenike, roditelje, predstavnike lokalne zajednice, stručne službe i druge jer će njihovo mišljenje pridonijeti stvaranju potpune slike o tim ustanovama i omogućiti njihov bolji razvoj.

 

 

8. MATIČNA ŠKOLA

 

8.1. DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM


 8.1.1. IZBORNA NASTAVA

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 3.

Šima Valenta

2.

Vjeronauk

4. – 8.

Vedrana Balić

3.

Talijanski jezik

4. – 8.

Tatjana Borović

4.

Informatika

7. – 8.

Ana Malovan

 

 

8.2.ŠKOLSKI KURIKULUM

 

8.2.1.  DODATNA NASTAVA

 

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1.

Matematika

Željana Radić

2.

2.

Matematika

Lidija Radman

3.

4. a

Matematika

Linda Milišić

4.

5. b

Matematika

Zorica Pelivan

5.

6. a

Matematika

Anisija Žižić

6.

8. b

Matematika

Zorica Pelivan

7.

7. a

Hrvatski jezik

Zdravko Milišić

8.

8. b

Engleski jezik

Gordana Čović

 

8.2.2. DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

  1.

1.

Matematika

Željana Radić

  2.

1.

Hrvatski jezik

Željana Radić

  3.

2.

Hrvatski jezik

Lidija Radman

  4.

2.

Matematika

Lidija Radman

  5.

3.

Hrvatski jezik

Lada Radić Cvitković

6.

3.

Matematika

Lada Radić Cvitković

7.

4. a

Hrvatski jezik

Linda Milišić

8.

4. a

Matematika

Linda Milišić

9.

5. b

Hrvatski jezik

Vesna Jukić

10.

6. b

Hrvatski jezik

Vesna Jukić

11.

6. a

Hrvatski jezik

Zdravko Milišić

12.

5.a, 7.a

Matematika

Anisija Žižić

13.

5.b

Matematika

Zorica Pelivan

14.

6.a, 8.a

Matematika

Anisija Žižić

15.

8. b

Engleski jezik

Gordana Čović

16.

7. b

Matematika

Zorica Pelivan

 

 

8.2.3.IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Naziv aktivnosti

Voditelj

Razred

1.

Likovna skupina

Ivana Hrgović

5. – 8.

2.

Likovna skupina

Željana Radić

1.

3.

Likovna skupina

Lidija Radman

2.

4.

Dramsko - recitatorska skupina

Lada Radić Cvitković

3.

5.

Likovna skupina

Linda Milišić

4.a

6.

Novinarska skupina

Zdravko Milišić

5.-8.

7.

Literarna skupina

Vesna Jukić

5. – 8.

8.

Klub povjesničara

Antonija Kordić

5. – 6.

9.

Ekološka skupina

Maja Vrgoč

5a, 5b, 6a, 6b, 7b

10.

Etnološka skupina

Vedrana Balić

5.-8.

11.

Informatika

Ana Malovan

4.

12.

Klub mladih tehničara 

Dragan Stanojević

5. – 8.

13.

Pjevački zbor      

Anita Stančić

4. – 8.

14.

ŠŠK - Nogomet (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

15.

ŠŠK – Rukomet (učenici)

Frane Perković

5. - 8.

16.

ŠŠK – Odbojka (učenice)

Frano Perković

5. – 8.

17.

ŠŠK - Stolni tenis (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

18.

ŠŠK - Badminton (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

19.

ŠŠK - Šah (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

20.

ŠŠK – Kros (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

21.

ŠŠK – Košarka (učenici)

Frano Perković

5. – 8.

22.

 

 

 

 

8.2.4. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Obilazak središta Klisa

Integrirani dan: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje-  Kupusnjače

Kino

 

Jednodnevni izlet, odredište po izboru učenika i njihovih roditelja

- Zadar, Gospić, Makarska

 

Od  izvora do ušća rijeke Jadro

4.razred

Trodnevna školska ekskurzija: Ogulin - Karlovac - Zagreb - Hrvatsko Zagorje

 

7.a 7.b

 Više destinacija (Istra,Slavonija ili Dubrovnik)

 

Zavičaj kroz godišnja doba -obilazak okolice škole

Integrirana terenska  nastava vjeronauka i prirode i društva

(posjet židovskoj i islamskoj vjerskoj zajednici u Splitu)

Gradsko kazalište lutaka Split

 

Moje  mjesto (šetnja kroz mjesto)

 

Kazalište

(zbor iz ponude kazališnih kuća tijekom školske godine)

Travnjaci

(obilazak travnjaka u blizini škole i na Kliškoj tvrđavi)

 

 

Etnografski muzej Split

 

Biljka cvjetnjača (okolišu škole i na Tvrđavi)

 

Muzej grada   Splita

Priprema zdrave hrane (eko selo Stella Croatica)

 

Tvrđava Klis

"Crkvena kultura"

(župna crkva)

 

Narodna čitaonica i  knjižnica Klis

 

 

Posjet OPG-ovima u  zavičaju

 

 

 

 

 

 

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Površina školskog dvorišta (šk.dvorište)

 

Sajam mogućnosti u Klisu - posjet

 

 

Vatrogasna postaja Klis

 

Posjet CISOK -u

 

 

Posjet Vukovaru

 

Zlatna večer matematike u Splitu

 

 

 

 

 Večer matematike na PMF-u - Split

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9. PODRUČNA  ŠKOLA  PRUGOVO
 

9.1. DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM
 

 

9.1.1. IZBORNA NASTAVA

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 3.

Radojka Slugan

 

 

 

9.2. ŠKOLSKI KURIKULUM
 

 

9.2.1. DODATNA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1.

Matematika

Elis Samardžić

2.

2.

Matematika

Ivanka Jurić

3.

3.

Matematika

Nadana Tešija

4.

3.

Engleski jezik

Petra Brkljačić

 

9.2.2. DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1.

Hrvatski jezik

Elis Samardžić

2.

2.

Matematika

Ivanka Jurić

3.

2.

Hrvatski jezik

Ivanka Jurić

4.

3.

Matematika

Nadana Tešija

5.

3.

Hrvatski jezik

Nadana Tešija

6.

2. i 3.

Engleski jezik

Petra Brkljačić

 

9.2.3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Razred

Naziv aktivnosti

Voditelj

1.

1.

Likovna skupina

Elis Samardžić

2.

2.

Abacus soroban

Ivanka Jurić

3.

3.

Dramsko-recitatorska skupina

Nadana Tešija

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Radionica Vitaminska bomba (Etno park Stella Croatica u Klisu)

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje – Kupusnjače

Posjet kinu (Split)

Sokolarski centar u Šibeniku i posjet Skradinu

 

Posjet luci i kolodvoru (Split)

 

Posjet Dioklecijanovoj palači u Splitu

i brdu Marjan,

posjet  Etnografskom muzeju

 

Gradsko kazalište lutaka Split

Posjet školskoj knjižnici

Gradsko kazalište lutaka  i Dom kulture

ili gostovanje kazališne skupine u školi

odlazak u kino

Posjet Saloni  i rijeci Jadro u Solinu, razgledavanje Gašpine mlinice

 

 

 

9.2.5. PROJEKTI

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

1.

Živim zdravo:  1., 2., 3. razred

2.

Mali Kružići velikog srca: 1.,2., 3. razred

3.

Volim čitati: 3. razred

4.

 

5.

 

 

 

10.PODRUČNA ŠKOLA  KONJSKO    
 

10.1. DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM
 

 

10.1.1. IZBORNA NASTAVA

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1

Vedrana Balić

 

 

 

10.2. ŠKOLSKI KURIKULUM
 

 

10.2.1.DODATNA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1

Matematika

Vesna Glavina

 

 

10.2.2.DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1.

Hrvatski jezik

Vesna Glavina 

 

 

10.2.3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Razred

Naziv aktivnosti

Voditelj

1.

1.

Likovna skupina

Vesna Glavina

 

 

10.2.4. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

 

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje – Kupusnjače

Kazalište lutaka Split ili Kazalište mladih Split

Sokolarski centar " Dubrava",  Skradin

 

 

Kino

Narodna knjižnici u Klisu  i tvrđava u Klisu

Muzej ili galerija

 

 

10.2.5. PROJEKTI

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

1.

Mali Kružići velikog srca

2.

Živim zdravo

3.

Razredna slovarica

4.

Prvi koraci u prometu

 

 

 

11. PODRUČNA ŠKOLA  KLIS - KOSA
 

11.1. DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM
 

11.1.1. IZBORNA NASTAVA

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 3.

Radojka Slugan

2.

Vjeronauk

2. – 4.

Šima Valenta

 

 

11.2.ŠKOLSKI KURIKULUM
 

11.2.1. DODATNA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

2. i 4.

Matematika

Julija Bućan

2.

3.

Engleski jezik

Marijana Buljan

3.

1. i 3.

Matematika

Marjanka Putak Ivić

 

 

11.2.2. DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

2. i 4.

Matematika

Julija Bućan

2.

1. i 3.

Hrvatski jezik

Marjanka Putak Ivić

3.

2. i 4.

Engleski jezik

Marijana Buljan

 

 

11.2.3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Naziv aktivnosti

Voditelj

Razred

1.

Dramsko-recitatorska skupina

Julija Bućan

2.- 4.

2.

Likovna skupina

Marjanka Putak Ivić

1.- 3.

 

 

11.2.4. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Provjera plivačkih sposobnosti - bazeni na Poljudu

 

 

 

Dani kruha  i zahvale za plodove zemlje – Kupusnjače

Narodna knjižnici u Klisu  i tvrđava u Klisu

Sokolarski centar " Dubrava",  Skradin

 

Posjet Hrvatskom zagorju, Zagrebu, dvorcu Trakošćan

Kazališta

Kino

Galerija Meštrović

 

11.2.5. PROJEKTI

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

1.

Mali Kružići velikog srca

2.

Živim zdravo

3.

Prvi koraci u prometu

 

Klasa: 602-02/19-01/09

Urbroj: 2180-12-05/1-19-1

 

 

Ravnatelj škole:

 

Neven Tešija

 

 

preskoči na navigaciju