preskoči na sadržaj

Osnovna škola Petra Kružića Klis

Login
Tražilica
Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

  

Anketa (mala)
Podržavate li provedbu Zdravstvenog odgoja u školama? 

 

Upis djece u prvi razred

 

 

 

 

 

Kurikulum i GPP

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor na sjednici održanoj 6. listopada 2022. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća donio je       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM

OSNOVNE ŠKOLE PETRA KRUŽIĆA KLIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

 

O školskom kurikulumu…………………………………………………………………………

 

Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Njime se određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Školskim kurikulumom se utvrđuje:

 • aktivnost, program i/ili projekt,
 • ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta,
 • namjena aktivnosti, programa i/ili projekta,
 • nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost,
 • način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta,
 • vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta,
 • troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta,
 • način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

( Iz zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008)   

 

Na kraju nastavne godine  voditelji skupina odnosno aktivnosti ili programa, Razredno vijeće i Učiteljsko vijeće te Tim za kvalitetu analizirati će realizaciju kurikuluma u cilju vrednovanja i samovrednovanja.

Školski kurikulum objavit će se na mrežnim stranicama škole.

 

 

 

 

 

 

O našim specifičnostima………………………………………………………………………

 

Upisno područje Osnovne škole Petra Kružića Klis određeno je Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (N.N. 70/11.), a obuhvaća područje općine Klis bez sela Brštanovo i Nisko. Osim djece iz navedenog prostora nastavu u Osnovnoj školi Petra Kružića Klis polaze djeca iz sela Gizdavac u općini Muć. Ukupna površina tog područja je preko 170 000 m2. Nastava na tom području bila je organizirana u devet  škola  koje su zbog malog broja učenika postupno zatvarane. Sada rade Matična škola na Klis-Megdanu te područne škole u Prugovu,  Konjskom i Klis – Kosi, a zatvorene su škole: Korušca, Vučevica, Dugobabe, Bročanac, Klis-Grlo.

Za organizaciju rada u Matičnoj školi, kao i u PŠ Prugovo veliki problem predstavlja udaljenost pojedinih sela od škola i do 25 km, te udaljenost učeničkih domova od polazne stanice autobusa. Neki učenici moraju pješačiti i do 2 km do autobusne stanice u polasku i povratku do škole, što po hladnom i kišnom vremenu nije lako ni ugodno. Slaba prometna povezanost ovog područja s Klisom i Splitom utječe na mogućnost organiziranja izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti kao i na mogućnosti dolaska roditelja u školu.

Za djecu iz navedenih sela u kojima su škole zatvorene, organizirana je nastava u PŠ Prugovo i to od prvog do trećeg razreda u tri odjeljenja.

 Učenici se prevoze autobusima poduzeća “Clissa”- Klis. Nakon završenog trećeg razreda učenici autobusima “Clissa”- Klis  putuju u Matičnu školu na Klis-Megdanu. Učenici iz sela Dugobabe, zaseok Rožići, nastavu pohađaju u Matičnoj školi što zbog specifičnog položaja zaseoka otežava organizaciju prijevoza učenika na ovoj relaciji.

Nastava u PŠ Konjsko organizirana je u prvom razredu. Četvrti razred učenici polaze u Matičnoj školi u Klisu.

Odlukom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i tehničku kulturu u Splitsko-dalmatinskoj županiji nastava u PŠ Klis-Kosa  organizirana je u dvorazrednoj kombinaciji i to  prvi i treći razred  te drugi i četvrti razred. Učenici petog razreda nastavu pohađaju u Matičnoj školi.

 

 

 

KREDA analiza - ODREĐIVANJE PRIORITETNIH PODRUČJA RADA ŠKOLE

KREDA analiza

1.  Čime se možemo pohvaliti?

(analizirati i navesti sve dobre strane rada škole)

 •  Stručnost i educiranost učitelja
 • Rado prihvaćamo nove učenike i učitelje
 • Otvorenost prema svim suradnicima
 • Opremljenost kabineta
 • Dobri međuljudski odnosi
 • Uspješno prepoznavanje i prihvaćanje učenika s poteškoćama te njihova integracija u školsku sredinu kao i dobro uspostavljeni odnos učenik-roditelj-učitelj
 • Uspješno prepoznavanje učenika sa socijalnim potrebama te senzibilizacija škole pri pomoći u rješavanju njihovih problema
 • Napredak u suradnji s lokalnom zajednicom
 • Pomoć i suradnja sa roditeljima

2.   S kojim se teškoćama svakodnevno

       susrećemo?

(navesti i osvijestiti s kojim se sve teškoćama svakodnevno susrećemo, a koje se odnose na unutrašnji rad i funkcioniranje  škole)

 • Učenici – putnici
 • Loše prehrambene navike učenika
 • Neadekvatan prostor za razne školske aktivnosti(potreba za odvojenom prostorijom čitaonice I knjižnice te odvojenom informatičkom učionicom)
 • Rad u smjenama
 • Organizacija prihvata učenika
 • Nedostatak prostora I sportske dvorane
 • Nedostatak adekvatnog prostora za školsku knjižnicu

 

3.  Koji su naši neiskorišteni resursi?

(navesti koje sve neiskorištene potencijale posjeduje  naša škola) 

 • Školski okoliš
 • Neiskorišteni potencijal djece i učitelja zbog organiziranosti nastave
 • Pomoć roditelja te njihova veća uključenost u ostvarivanju i realiziranju programa
 • Kreativnije i toplije uređenje unutarnjih prostora škole tj. Učionica s ciljem približavanja razvojnoj dobi učenika i stvaranja ugodnog poticajno edukativnog okruženja

4.  Što nas koči na putu prema napretku?

(opisati vanjske prepreke koje onemogućuju napredak škole)

 • Financije
 • Nemogućnost pronalaženja sadržaja i tema s kojima bi se škola bavila zbog zadanih okvira Nastavnog plana i programa
 • Česte i neadekvatne promjene pravnih propisa

5.  Što možemo napraviti da budemo još bolji?

(na temelju unutrašnjih karakteristika škole osmisliti što sve možemo učiniti da budemo još bolji)

 • Razvoj komunikacijskih vještina s djecom, učiteljima I roditeljima
 • Educiranje učenika o zdravoj prehrani
 • Aktivniji pristup i uključivanje učitelja za prepoznavanje i razvoj određenih potencijala kod djece
 • Veća angažiranost učitelja za rad s nadarenom djecom
 • Uspostavljanje suradnje s drugim školama te obogaćivanje vlastitih iskustava i znanja

 

6.  Tko nam može pomoći u napretku

        (osobe, institucije…)?

(imenovati institucije, osobe i dr. za koje mislimo da nam mogu pomoći u unaprjeđenju podizanja kvalitete rada  škole)

 • Lokalna zajednica
 • Ministarstvo
 • Sponzori
 • Sindikat
 • Roditelji
 • Stručni suradnici

KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?

Zadovoljni smo kvalitetom naše škole (podcrtajte odgovarajuću ocjenu):

nismo zadovoljni

1

2

3

4

5

potpuno smo zadovoljni

               

U krajnjem desnom stupcu tablice znakom X označite prioritetno područje koje želite unaprijediti u školskoj godini 2022./2023.

 

 

POPIS PODRUČJA UNAPRJEĐENJA

PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

 1. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (razredna nastava)

 

 1. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (predmetna nastava)

 

 1. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (vanjsko vrjednovanje)

 

 1. VRJEDNOVANJE UČENIČKOG NAPRETKA I POSTIGNUĆA

 

 1. INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA/ MEĐUPREDMETNA  

        KORELACIJA

 

 1. PLANIRANJE NASTAVE, POUČAVANJE I UČENJE

 

 1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, DOPUNSKA, DODATNA I IZBORNA 

        NASTAVA

 

 1. PEDAGOŠKE MJERE

 

 1. ODNOS UČENIKA PREMA DRUGIM UČENICIMA I ŠKOLI

 

 1. ODNOS UČENIKA I UČITELJA

 

 1. ODNOS UČITELJA, RODITELJA I ŠKOLE

 

 1. RADNO OZRAČJE

 

 1. ORGANIZACIJA NASTAVE I RADA ŠKOLE

 

 1. OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŠKOLE

 

 1. MATERIJALNI UVJETI RADA I OPREMLJENOST ŠKOLE

X

 1. HIGIJENSKO-ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE MJERE

X

 1. STRUČNA SLUŽBA

 

 1. PODRŠKA UČENICIMA

 

 1. STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA ŠKOLE

 

 1. UKLJUČENOST ŠKOLE U PROJEKTE

X

 1. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

 

 1. Ostalo:__________________________

 

 

STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE

 

PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

RAZVOJNI CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI

 ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI

 

DATUMDO KOJEGA ĆE

SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

1. Materijalni uvjeti rada i opremljenost škole te uređenje školskog okoliša

Razvijati svijest o važnosti suživota prirode i ljudi

Stvaranje poticajnog estetsko-edukativnog okruženja unutarnjeg prostora škole

Poboljšanje svakodnevnog

ozračja za učenike i učitelje i

 razvijanje odgovornosti

potičući aktivnosti koje

pridonose uređenju i očuvanju

okoliša

Pronalaženje idejnog rješenja

 za uređenje i bolju

funkcionalnost knjižnice

 

Prijedlog restauracije slika u suradnji s likovnom grupom

Preuređenje vanjskog dijela škole u kutak za učenje – sat u prirodi

Nabava potrebne opreme za nastavu informatike

 

Suradnja s vanjskim suradnicima, stručno znanje učitelja

Lipanj 2023.

Učitelji

Stručna služba

Ravnatelj

Vanjski suradnici

Foto prikaz trenutnog stanja

Anketa ostvarenosti ciljeva

Razgovor na aktivima

Analiza učinjenog na kraju školske godine 2022/23

 

2. Higijensko zdravstvene mjere

Sprečavanje zaraze, razvijanje higijensko- zdravstvenih navika

Praćenje i poštivanje te primjena određenih  epidemioloških mjera ( NZJZ )

Osiguranje potrebnih materijalnih sredstava

 

Tematske radionice , izrada plakata, prezentacija

stručna literatura, stručno znanje učiteljica i stručnih suradnika

Lipanj 2023.

Učitelji

Stručna služba

Roditelji

Očuvanje zdravlja učenika i djelatnika, podizanje razine svijesti u novonastaloj epidemiološkoj situaciji

3.  Uključenost škole u projekte

Usmjeravanje aktivnosti na teme koje su specifične ruralnom prostoru

Fokusiranje na prirodnim djelatnostima  te njihovo povezivanje sa tehnologijom

Razvijanje vještina, znanja i kompetencija učenika i učitelja u prirodnim predmetima, IKT tehnologijama, poduzetništvu i aktivnom građanstvu

 

 

Suvremeni izbor digitalnih materijala

Sudjelovanje na webinarima, predavanjima, prezentacije na aktivima, tematske radionice, samoučenje, distribucija novih sadržaja, razmjenjivanje uradaka

 

Digitalna tehnologija, mobilne aplikacije, stručno znanje učitelja, suradnja s vanjskim suradnicima

Lipanj 2023.

 

Učitelji

Stručna služba

Ravnatelj

 

Osnaženje kapaciteta škole

Suvremenije uređena škola

Uređeni školski vrt

Nabavljena oprema u školi

Razvijanje vještine i znanja relevantna za tržište rada u prirodnim znanostima, IKT tehnologijama, poduzetništvu i aktivnom građanstvu

 

 

 
 

 

2. ORGANIZACIJA RADA - PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA
 

UČENICI

 

O

 

 

 

 

 

ODJEL

UKUPNO

M

Ž

PUTNICI

IME I PREZIME RAZREDNIKA

MATIČNA ŠKOLA: KLIS

 

 

 

 

 

I. razred

10

6

4

6

Lada Radić Cvitković

II. razred

16

7

9

9

Linda Milišić

III. razred

18

7

11

11

Nadana Tešija

IV. a

18

9

 9

14

Željana Radić

IV. b

12

7

5

12

Lidija Radman

UKUPNO NIŽI RAZREDI

74

36

38

52

 

V. a

20

12

8

12

Vedrana Balić

V. b

20

9

11

20

Marijana Buljan

VI. a

16

9

7

9

Anisija Žižić

VI. b

18

9

9

15

Zorica Pelivan

VII. a

15

6

9

10

Frano Perković

VII. b

13

5

8

10

Gordana Čović

VIII. a

18

9

9

15

Zdravko Milišić

VIII. b

20

10

10

15

Vesna Jukić

UKUPNO VIŠI RAZREDI

140

69

71

106

 

MAT. ŠKOLA - ukupno

214

105

109

158

 

PŠ PRUGOVO

 

 

 

 

 

I. razred

7

4

3

7

Elis Samardžić

II. razred

8

4

4

8

Ivanka Jurić

III. razred

10

7

3

10

Ozana Polić

PŠ PRUGOVO - ukupno

25

15

10

25

 

PŠ KLIS KOSA

 

 

 

 

 

I.

3

1

2

-

Julija Bućan

III (komb.)

5

3

2

-

Julija Bućan

II.

6

3

3

-

Marjanka Putak Ivić

IV. (komb.)

4

3

1

-

Marjanka Putak Ivić

PŠ KLIS KOSA - ukupno

18

10

8

-

 

PŠ KONJSKO

 

 

 

 

 

I.

3

1

2

 

Vesna Glavina

II.

-

-

-

-

 

III.

-

-

-

-

 

PŠ KONJSKO - ukupno

3

1

2

-

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

260

131

129

183

 

 

 

 

 

 

3. MATIČNA ŠKOLA

 

 

 

3.1. IZBORNA NASTAVA

 

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 3.

Šima Valenta

2.

Vjeronauk

4. – 8.

Vedrana Balić

3.

Talijanski jezik

4. – 8.

Tatjana Borović

4.

Informatika

1., 2., 3.,4.,7., 8.

Ana Malovan

 

 

3.2. DODATNA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

 1.  

2. a

Matematika

Linda Milišić

 1.  

3. a

Matematika

Nadana Tešija

 1.  

4. a

Matematika

Željana Radić

 1.  

4. b

Matematika

Lidija Radman

 1.  

5. b

Matematika

Zorica Pelivan

 1.  

6. b

Matematika

Zorica Pelivan

 1.  

5.b 

Hrvatski jezik

Vesna Jukić

 1.  

6.b

Hrvatski jezik

Vesna Jukić

 1.  

7. a

Hrvatski jezik

Zdravko Milišić

 1.  

8.b

Engleski jezik

Marijana Buljan

 1.  

8.a

Engleski jezik

Gordana Čović

 

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

 1.  

1.a

Hrvatski jezik

Lada Radić Cvitković

 1.  

2.a

Hrvatski jezik

Linda Milišić

 1.  

3.a

Hrvatski jezik

Nadana Tešija

 1.  

4.a

Hrvatski jezik

Željana Radić

 1.  

4.b

Hrvatski jezik

Lidija Radman

 1.  

5.b

Hrvatski jezik

Vesna Jukić

 1.  

6.b

Hrvatski jezik

Vesna Jukić

 1.  

5.a

Hrvatski jezik

Zdravko Milišić

 1.  

6.a

Engleski jezik

Gordana Čović

 1.  

8.a, 8.b

Kemija

Maja Vrgoč

 1.  

1.a

Matematika

Lada Radić Cvitković

 1.  

2.a

Matematika

Linda Milišić

 1.  

3.a

Matematika

Nadana Tešija

 1.  

4.a

Matematika

Željana Radić

 1.  

4.b

Matematika

Lidija Radman

 1.  

5.a,6.a,7.a,8.a

Matematika

Anisija Žižić

 1.  

5.b

Matematika

Zorica Pelivan

 1.  

6.b

Matematika

Zorica Pelivan

3.3. DOPUNSKA NASTAVA

 

 

 

 

3.4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Red. br.

Naziv aktivnosti

Voditelj

Razred

 1.  

Mali povjesničari

Lada  Radić Cvitković

1.a

 1.  

Likovna skupina

Linda Milišić

2.a

 1.  

Likovna skupina

Željana Radić

4.a

 1.  

Likovna skupina

Ivana Hrgović

5.-8.

 1.  

Dramsko-recitatorska skupina

Vesna Jukić

5. - 8.

 1.  

Filmska skupina

Zdravko Milišić

5. - 8.

 1.  

Mali knjižničari

Tatjana Borović

5. - 8.

 1.  

Podmladak  Crvenog križa

Nadana Tešija

5. - 8.

 1.  

Etnološka skupina

Vedrana Balić

5. - 8.

 1.  

Dramsko-recitatorska skupina

Nadana Tešija

3.a

 1.  

Ekološka skupina

Lidija Radman

4.b

 1.  

Ekološka skupina

Maja Vrgoč

5. - 8.

 1.  

Klub mladih tehničara 

Dragan Stanojević

5. - 8.

 1.  

Klub povjesničara

Antonija Kordić

5.a, 5.b,7.a

 1.  

Pjevački zbor      

Ida Katić

4. – 8.

 1.  

Mali informatičari

Ana Malovan

1.a,2.a,3.a

 1.  

Mali informatičari

Ana Malovan

4.a, 4.b

 1.  

Mali informatičari

Ana Malovan

5. - 8.

 1.  

ŠŠK - Badminton (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

 1.  

ŠŠK – Košarka (učenici)

Frano Perković

5. – 8.

 1.  

ŠŠK – Kros (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

 1.  

ŠŠK - Nogomet (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

 1.  

ŠŠK – Odbojka (učenice)

Frano Perković

5. – 8.

 1.  

ŠŠK – Rukomet (učenici)

Frano Perković

5. – 8.

 1.  

ŠŠK - Stolni tenis (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

 1.  

ŠŠK - Šah (učenici i učenice)

Frano Perković

5. – 8.

 

 

 

 

 

 

3.5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Škola u prirodi Kasiopeja (izvor rijeke Jadro, Zvončac ili Salona)

Integrirani dan:

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje- Kruška

Kino

Kino Cinestar Mall of Split

Jednodnevni izlet - Zadar i Nin

Destinacija po izboru

Jednodnevni izlet u Park prirode Sutivan na Braču

 

 

 

 

4.a 4.b

Trodnevna školska ekskurzija: Grad Zagreb i okolica

7.a 7.b

Slavonija, Istra, Dubrovnik

Višednevno putovanje u Slavoniju, Istru ili Dubrovnik

8.a  8.b

Prema odabiru učenika i roditelja

 

 

 

 

 

 

Hrvati u novoj domovini (obilazak Šuplje crkve, Rižinica, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu)

 

 

 

Kazalište

Gradsko kazalište lutaka Split

Gradsko kazalište mladih Split

Posjet GKL Split, kina u Splitu; susreti s piscima, slikarima ...u njihovim ateljeima

 

Posjet tvrđavi Klis

 

 

Posjet eko selu Stella Croatica

 

 

Pomorski muzej Split

Etnografski muzej u Splitu

Muzej alke u Sinju

Muzej grada Splita

Muzej u Klisu

 

Kulturni centar Dante Alighieri u Split   

Narodna knjižnica i čitaonica  Klis

 

Tematska radionica u Centru za posjetitelje Skrivena Dalmacija u Dugopolju

Tvrđava Klis

Obilazak Klisa: ambulante,apoteka,trgovina,zgrada Općine Klis;TZ Klis, kliško polje

Posjet i obilazak kliške tvrđave

Posjet Dioklecijanovoj palači u Splitu

Posjet kliškoj tvrđavi

Centar za posjetitelje "SKRIVENA  DALMACIJA "  u Dugopolju

 

Važnost tla za razvoj biljaka

Posjet OPG-ovima zavičaja, proizvodnim pogonima zavičaja (Stella Croatica)

 

Orijentacija u prostoru

Špilja Vranjača, Kotlenice

Provjera plivačkih sposobnosti učenika (Split)

Posjet CISOK -u

PROMETNA KULTURA-SIGURNOST U PROMETU /Školski  prometni  poligon /Split

 

Sajam mogućnosti u Klisu - posjet

 

 

Zlatna večer matematike u Splitu

Integrirana terenska  nastava Prirode i društva , Vjeronauka: Posjet vjerskim zajednicama u Splitu

 

 

Večer matematike na PMF-u - Split

Posjet učenika osmih razreda Vukovaru

 

                                             

 

    

 

 

3.6. PROJEKTI

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

 1.  

Škrinjica riječi

 1.  

Likovno-literarni natječaj Iskre s tvrđave

 1.  

Mladi čitaju

 1.  

Pisac u mojoj školi

 1.  

Slavni pisci

 1.  

Mali povjesničari

 1.  

eTwining projekti

 1.  

eTwinning projekt „Živimo zeleno/Living greenly“

 1.  

Istraži, sakupi, recikliraj, zavijori

 1.  

Neotkriveni biseri Zagore - bunari Rajčica

 1.  

Bajka kroz dramsko scenski izraz

 1.  

Slatka tajna

 1.  

Četverokut

 1.  

Dvorac

 1.  

Potrošačka košarica 

 1.  

Večer matematike u školi   

 1.  

Centar izvrsnosti SDŽ

 1.  

Klokan bez granica

 1.  

Mali Kružići velikog srca

 1.  

Posjet učenika osmih razreda Vukovaru

 1.  

UNICEF-ov projekt: "Škole za Afriku i Aziju"

 1.  

Zajedno više možemo

 1.  

Živim zdravo

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PODRUČNA  ŠKOLA  PRUGOVO

 

4.1. IZBORNA NASTAVA

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 3.

Radojka Slugan

2.

Informatika

1., 2., 3.

Ana Malovan

 

 

4.2. DODATNA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

 1.  

1.

Matematika

Elis Samardžić/ Lidija Zekan

 1.  

2.

Matematika

Ivanka Jurić

 1.  

3.

Matematika

Ozana Polić

 1.  

2.

Engleski jezik

Petra Brkljačić

 

                   

4.3. DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

 1.  

1.

Hrvatski jezik

Elis Samardžić/zamjena Lidija Zekan

 1.  

2.

Hrvatski jezik

Ivanka Jurić

 1.  

3.

Hrvatski jezik

Ozana Polić

 1.  

3.

Engleski jezik 

Petra Brkljačić

 

 

 

 1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Razred

Naziv aktivnosti

Voditelj

 1.  

1.

Likovno-lutkarska priča

Elis Samardžić/ zamjena Lidija Zekan

 1.  

2.

Abacus soroban

Ivanka Jurić

 1.  

3.

Likovna skupina

Ozana Polić

 

 1. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Posjet Klisu

Posejdon

Špilja Vranjača i skrivena Dalmacija

Integrirani dan - Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje - Kruška

Kino

Poludnevni izlet

 

Gradsko kazalište lutaka Split 

ili Gradsko kazalište mladih Split

Posjet narodnoj knjižnici u Klisu  i kliškoj tvrđavi

Muzej ili galerija

Posjet etno agro parku Stella Croatica

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

 1.  

Ja istražujem

 1.  

Čitanjem do mašte

 1.  

Živim zdravo

 1.  

Mali Kružići velikog srca

 1.  

Klokan bez granica

 1.  

UNICEF-ov projekt: "Škole za Afriku i Aziju"

 4.6. PROJEKTI

 

5. PODRUČNA ŠKOLA  KONJSKO    
 

 

5.1. IZBORNA NASTAVA

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1.

Šima Valenta

 

 

5.2. DODATNA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1.

Matematika

Vesna Glavina

 

 

5.3. DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1.

Hrvatski jezik

Vesna Glavina 

 

 

5.4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Razred

Naziv aktivnosti

Voditelj

1.

1.

Likovna skupina

Vesna Glavina

 

 

 

5.5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Posejdon

Špilja Vranjača i skrivena Dalmacija

Integrirani dan - Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje - Kruška

Kino

Poludnevni izlet

 

Gradsko kazalište lutaka Split  ili Gradsko kazalište mladih Split

Muzej ili galerija

Narodna knjižnica i čitaonica  Klis

Tvrđava Klis

Posjet Stella Croatica

 

 

 

5.6. PROJEKTI

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

 1.  

Svako slovo znanje novo

 1.  

Ja istražujem

 1.  

Mali Kružići velikog srca

 1.  

Živim zdravo

 1.  

UNICEF-ov projekt Škole za Afriku i Aziju

              

 

 

 

 

 

6. PODRUČNA ŠKOLA KLIS-KOSA
 

 

6.1. IZBORNA NASTAVA

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 4.

Radojka Slugan

 

 

6.2. DODATNA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1. i 3.

Matematika

Julija Bućan

2.

2. i 4.

Matematika

Marjanka Putak Ivić

 

 

6.3. DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

 1.  

1. i 3.

Matematika

Julija Bućan

 1.  

1. i 3.

Hrvatski jezik

Julija Bućan

 1.  

2. i 4.

Matematika

Marjanka Putak Ivić

 1.  

3.

Engleski jezik

Marijana Buljan

 

 

 

 

 

 

6.4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Naziv aktivnosti

Voditelj

Razred

1.

Dramsko-recitatorska skupina

Julija Bućan

             1. i 3.

2.

Likovna skupina

Marjanka Putak Ivić

              2. i 4.

 

 

6.5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Posejdon

Špilja Vranjača i skrivena Dalmacija

Integrirani dan - Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje - Kruška

Kino

Poludnevni izlet

4.raz

destinacija u dogovoru sa učenicima i roditeljima

 

Kazalište

Muzej

Narodna knjižnica i čitaonica  Klis

Tvrđava u Klisu

 

 

6.6. PROJEKTI

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

1.

Živim zdravo

2.

Mali Kružići velikog srca

3.

Klokan bez granica

4.

Centar izvrsnosti SDŽ

5.

UNICEF-ov projekt Škole za Afriku i Aziju

 

 

KLASA: 602-01/22-01/14

URBROJ: 2181-274-1

 

 

RAVNATELJ                                                                    PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Neven Tešija, prof.                                                                                     mr. sc. Vedrana Balić, prof.              

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju